گریه کن :::::::::  سیاوش قمیشی ::::::::: ریتم  4/4 و همچنین بلرو

 

Dm                  Am             Dm                     Am           Dm                   Am         Dm                      Am

گریه کن گریه قشنگه        گریه سهمه دل تنگه           گریه کن گریه غروره               مرهمه این راه دوره

G                       Am                                           G                                        E               Am 

سربده آواز هق هق        خالی کن دلی که تنگه          گریه کن گریه قشنگه       گریه قشنگه

Am                      G          Am                 G

گریه سهمه دل تنگه       گریه کن گریه قشنگه

Dm                Am             Dm                   Am                  Dm            Am           Dm                 Am

بزار پروانه احساس            دلتو  بغل  بگیره                بغض کهنه رو رها کن             تا دلت نفس بگیره 

G                                   Am                                   G                                        E              Am 

نکنه تنها بمونی          دل به غصه ها بدوزی          تو بشی مثله ستاره          تو دل شبها بسوزی 

Am                      G          Am                 G

گریه سهمه دل تنگه       گریه کن گریه قشنگه

 

 

 

نوشته شده توسط Seljuk در Tue 25 Jan 2011 |